Základní škola Ústí nad Labem

Anežky České 702/17, příspěvková organizace

Škola s rozšířenou výukou jazyků

 

Do seznamu škol s rozšířenou výukou jazyků MŠMT ČR jsme zařazeni
od 18.6.1995. Vyučujeme angličtinu němčinu a ruštinu. V souladu s tímto zaměřením výuky je zvolen motivační název školního vzdělávacího programu JAKUB - "J" (jazyky) "A" (a) "K" (komunikace) "U" (usnadňují) "B" (budoucnost).

Současná kapacita školy je 720 žáků. Kapacita školní družiny 150 žáků. Školní budova je v provozu od r. 1984. Tvoří ji pět propojených pavilónů. Celý objekt je začleněn do příjemného přírodního areálu. Jeho součástí je i rozhlehlá zahrada a moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.


Pobočka Základní umělecké školy - Výtvarné studio, s.r.o.

Sportovní základna - SHOTOKAN KLUB RAJCHERT

 


 

Partnerství - dlouhodobá spolupráce:

MŠ Motýlek - Keplerova 26

MŠ Pomněnka - Přemyslovců 14

MŠ Vojanova 34

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická -  Čelakovského 5

Poradna pro integraci - Velká Hradební 33

Člověk v tísni, o.p.s. - pobočka Ústí nad Labem

Občanské sdružení SPIRÁLA Ústí nad Labem

ČSOB - pobočka Ústí nad Labem

 

Budoucí žáci 1. tříd

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku.
Banner

Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Banner

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem
Banner

Škola udržitelného rozvoje

Banner

Třídíme odpad

Banner